תנאי שימוש ומדיניות פרטיות


ברוכים הבאים לאתר "בקרוב אצלנו" (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומתופעל על ידי צוות חדשנות עירונית (להלן: "הצוות"). האתר מספק למשתמש בו מידע ותכנים בקשר עם פעילות הצוות, סביב הפרויקט.

 

הסכמה לתנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בכפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של הצוות מראש ובכתב. דע לך, כי הצוות שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

היעדר הסתמכות
האתר מיועד לשמש כפלטפורמת מידע בלבד, באם ייעשה שימוש ע"י מי מהמשתמשים באופן ישיר או עקיף לצרכים מסחריים הדבר יהיה על פי שיקול דעתו ואין לאתר ו/או להצוות  ו/או לעירייה ו/או לכל אחד מהשותפים  למיזם ו/א האתר ו/או לכל אחד ממפעילי המיזם ו/או האתר כל אחריות למידע ולשימוש בו.
ולמשתמש במידע לצורך פתיחת עסק או לכל צורך אחר תהיה אחריות בלעדית על שימוש במידע זה.
המידע הינו על בסיס פלטורמה שאינה מדעית ולכן כבר עתה יובהר כי מידע זה הינו ראשוני ואחן להתבסס עליו בלבד לצורך פעילות עסקית שכאמור כל האחריות הינה על היוזם אותה באופן בלעדי ומוחלט  גם אם המידע האמור באתר זה שימש אותו  לרעיון ראשוני לפתיחת עסק ו/או לכל פעולה אחרת עסקית ו/או כלכלית בעקבות החשיפה למידע זה.

 

התחייבויות הגולש

הצוות מעוניין להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:

א.      התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.

ב.       שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

ג.        הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.

ד.       הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את הצוות לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

ה.      פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש.

ו.        הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור הצוות לכך בכתב ומראש.

ז.        הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.

ח.      איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

ט.      קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

י.        קישור לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). אין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

יא.   הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

הצוות לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את הצוות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 

אופי התכנים באתר

התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של הצוות ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר. הצוות מבקש להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. חופש הביטוי הוא אמנם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך כך שמירה על כבודו של הזולת ועל פרטיותו.

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר.

לאור האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו את התכנים הבאים:

א.      תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.

ב.       תכנים המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

ג.        תכנים הפוגעים בפרטיות.

ד.       תכנים מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.

ה.      תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

ו.        תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

ז.        תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

ח.      תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לבלוג בו הנך נמצא.

ט.      כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

י.     כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

יא.   כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

יב.    כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

בתנאי שימוש אלה: המונח "תוכן" או "תכנים" משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.

הצוות שומר לעצמו את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בצוות ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על הצוות.

לתשומת לבך: התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והצוות אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, הצוות לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. הצוות לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

 

אחריות הצוות

הצוות משתדל שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של הצוות ו/או צדדים שלישיים. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). מובהר בזאת כי הצוות לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בצוות, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הצוות בגין האמור לעיל. השימוש באתר  ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים. במקרים בהם מפרסם הצוות מידע שימושי מומלץ כי תיצור קשר ישירות עם צד ג' הרלוונטי על מנת לאמת מידע זה.


קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלותו הבלעדית של הצוות ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הצוות או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם אוב מידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של הצוות. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לצוות, שמורים לצוות. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כלחלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתו של הצוות מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 

מדיניות פרטיות - הגנה על פרטיות הגולשים

הצוות מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הסעיף סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמש הצוות במידע האישי הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. הצוות רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

הצוות רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הצוות הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, הצוות לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים: הצוות ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

א.      כאשר הצוות ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

ב.       כאשר הצוות ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

ג.        אם הצוות יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי;

ד.       אם הצוות יעמוד בפני איום שינקטו כנגד צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

ה.      במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין הצוות;

ו.        בכל מקרה שהצוות יסבור, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

במקרים אלו רשאי הצוות למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של הצוות להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון מידע סטטיסטי כאמור לעיל.


שינויים במדיניות הפרטיות: הצוות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו ישנה הצוות מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו הוא משתמש במידע האישי שנמסר על ידך, יודיע לך הצוות על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

הצוות שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידו באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לצוות את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הצוות על פי כל דין.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הצוות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.


כללי
הצוות רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הצוות בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

הצוות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הצוות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והצוות לא תהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הצוות יהא רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הצוות על פי כל דין.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

פנה אלינו

הצוות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:


צוות חדשנות עירונית – שבטי ישראל 22 ירושלים

[email protected]